Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty Cổ phần Thế Giới Fishing không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang website https://thegioifishing.com/ cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Các thông tin thông tin cá nhân của các thành viên, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

– Tư vấn thông tin liên hệ khách hàng

– Dùng trong gửi thông báo, thực hiện các chương trình quảng cáo, PR cho các dịch vụ mới được sử dụng trên website

+ Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email

+ Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

+ Dùng để liên lạc với thành viên khi chúng tôi điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

+ Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng: chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ được sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, chăm sóc khách hàng

- Cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch khác có liên quan.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty Cổ phần Thế Giới Fishing sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật tại Công ty Cổ Phần Thế Giới Fishing.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

Chỉ có Công ty Cổ Phần Thế Giới Fishing mới được tiếp cận với các thông tin Khách hàng cung cấp.

Thông tin Công ty chúng tôi như sau:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI FISHING

Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở chính: Căn số A3-04, Shophouse HD Mon, đường 25/4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Email: Thegioifishing@gmail.com

Hotline: 19008223

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, BAO GỒM CÁCH THỨC LIÊN LẠC ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN MÌNH

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI FISHING

Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở chính: Căn số A3-04, Shophouse HD Mon, đường 25/4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Email: Thegioifishing@gmail.com

Hotline: 19008223

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Công ty Cổ Phần Thế Giới Fishing thực hiện các cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại sau:

  1. Thương lượng
  2. Hòa giải
  3. Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài hoặc Tòa án
Chính sách khác